Villkor och Integritet - LinkedKurs

Villkor och Integritet

Informationen på webbplatsen

LinkedKurs arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att vi inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad även om det är vårt mål.

I och med att du besöker och använder vår webbplats godkänner du våra villkor och vår policy för webbplatsen.

Copyright

Innehållet på webbplatsen ägs av LinkedKurs org.nr 914 340 470 och i förekommande fall av tredje part där det är angivet. Webbplatsen och dess innehåll omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade.

Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Innehållet på webbplatsen får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från LinkedKurs. Som besökare får du skriva ut material där det anges som möjligt och därmed använda det för personligt bruk samt i utbildande syfte. Är du osäker på vad det betyder kontakta oss via christoffer@linkedkurs.se

Länkar till webbplatsen

Att dela ut webbplatsen på sociala media är tillåtet och den här informationsdelen avser i huvudsak fasta länkar från webbplatser som drivs i någon form av kommersiellt syfte. När länkning sker ska webbplatsen öppnas i ett eget fönster och ska ej presenteras i samband med annat varumärke eller logotype från annan webbplats utan tillstånd från LinkedKurs.

Policy för integritetsskydd

LinkedKurs månar om din integritet. Vänligen läs igenom följande för att se vad policyn för integritetsskydd behandlar.

Vad omfattar policyn?

 • Policyn handlar om hur LinkedKurs  hanterar den personliga information som vi mottar och samlar in genom webbplatsen. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen.
 • LinkedKurs tar inte ansvar för din integritet via eller för innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen men vi är behjälpliga i den mån vi kan om du råkar ut för något och därigenom kontaktar oss.

Vad LinkedKurs  gör med informationen

 • LinkedKurs  samlar personlig information som namn, e-postadress och annan information som frivilligt lämnats aktivt av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt.
 • LinkedKurs  mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server.
 • LinkedKurs  använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster samt för att förbättra våra tjänster.
 • LinkedKurs vidarebefordrar inte informationen till tredje part.

Information om cookies

Nya bestämmelser från och med den 1 juli 2011.

Vad säger lagen?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Vad är syftet med bestämmelsen om kakor?

Bestämmelsen i lagen syftar till att skydda användarens integritet. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Kakor kan därför även användas för att sammanställa och analysera den information som en användare lämnar efter sig när han eller hon surfar på nätet.

Vad är en cookie och vad används den till?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar eller beställer något från webbplatsen. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i dennes dators cacheminne. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

På denna webbplats används båda typer av cookies för att samla information i den mån du ger tillåtelse till detta samt för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.

På vår webbplats används cookies. En cookie, Google Analytics, används av Google Analytics för att samla statiskt om besök på vår webbplats. Den typen av information är anonym. Vi använder även cookies för att du som besökare ska kunna använda formulär på ett effektivt sätt under tiden du är på vår webbplats.

Om du inte vill tillåta cookies kan du blockera dessa i din webbläsare (sättet att styra över cookies kan variera något mellan olika versioner av webbläsarna). Du hittar information om hur du ändrar inställningar antingen via tillverkares/leverantörs hemsida för din webbläsare. Några tillverkare och information:

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Google Chrome

Apple Safari

Android

LinkedKurs kan när som helst revidera denna webbplatspolicy genom att uppdatera den.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna webbplatspolicy eller webbplatsen i övrigt är du välkommen att kontakta oss:

christoffer@linkedkurs.se

Du kan får mer information på  webbplatsen för Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen).

 

Personuppgiftslagen (PuL) – Publicering på Internet

Institutet för Social Yrkesinnovation är registeransvarig och sparar uppgifter i enlighet med PuL:

Grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter

9 § Den personuppgiftsansvarige skall se till att

 • a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,
 • b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed,
 • c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål,
 • d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in,
 • e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen,
 • f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen,
 • g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella,
 • h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, och
 • i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Köpsvillkor

Lag (2005:59) om distansavtal, Kapitel 2, §11, punkt 11 Undantag av ångerrätt, 11. avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt
än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt.

Ångerrätt enligt Konsumentköplag (2005:59) om distansavtal, Kapitel 2, §11, punkt 11 Undantag av ångerrätt gäller att det inte finns någon ångerrätt för digitalt innehåll.