Personlig LinkedIn Coaching - LinkedKurs

Personlig LinkedIn Coaching


LinkedKurs Personlig Coaching går ut på att vi jobbar 1-2-1 så att du ska kunna få mest ut utav LinkedIn. Lära dig hur du använder LinkedIn för att skapa ett kvalitativt nätverk som ger dig tillgång till ännu fler affärsmöjligheter. Målet med detta är att du ska implementera så mycket som möjligt för att bygga ett värdefullt nätverk och positionera dig som en auktoritet med hjälp av strategiskt användande av LinkedIn.

Det är fem delar vi kommer gå igenom:

Del 1 – Strategi

Vi utvecklar en tydlig strategi för hur du ska nå ut och kommunicera till viktiga kunder och potentiella nya kunder på LinkedIn, för att nå dina försäljningsmål.

Del 2 – Profil

Vi går steg för steg igenom vad du ska ha på plats för en effektiv profil som skapar rätt intryck, samt visar hur din personliga profil på LinkedIn kan användas för att nå de gemensamma målen för företaget.

Del 3 – Nätverksbyggande

LinkedIn är ett kraftfullt prospekteringsverktyg. Vi kommer att granska och gå igenom hur man på plattformen ska bygga kontaktlistor på kvalitativa kunder som man behöver komma i kontakt med och sedan hur vi knyter till oss dessa på ett professionellt sätt och bygger ett värdefullt nätverk med optimala prospekts.

Del 4 – Marknadsföring

I denna delen kommer vi att undersöka hur du ska marknadsföra företagets varumärke och vilka taktiska aktiviteter du kan använda för att få mest engagemang från den aktuella målgruppen. Vi går även igenom och visar hur du ska ligga steget före dina viktigaste kunder genom att förutse behov och önskemål och på så vis bli sedd på som ledande auktoritet inom det gällande fältet.

Del 5 – Försäljning

Under detta mötet så kommer vi gå igenom hur du kan skapa försäljningsmöjligheter ifrån LinkedIn och skapa en konkret process som gör att du kan konvertera kunder ifrån ditt nätverk vid behov.

Varje del kommer vi gå igenom under ett möte som varar 60 minuter antingen digitalt eller i person.

Våra LinkedKurs certificerade LinkedIn coacher:

Ta kontakt med en coach här över direkt på LinkedIn eller kontakta oss via formuläret nedan, vi återkopplar till dig inom kort