Lär dig mer om LinkedIn och Tankeledarskap i kristider! - LinkedKurs

Hör och se Christoffer berätta om hur du kan jobba med LinkedIn och Tankeledarskap nu i kristider:

**Detta samtalet är helt gratis.