Karins LinkedIn transformation - LinkedKurs

lär dig Hur Karin gått ifrån att knappt använda linkedin till massor av möjligheter!

Se på videon här nedanför där Karin berättar om hur hon har lyckats med LinkedIn: