Eric’s LinkedIn transformation - LinkedKurs

lär dig Hur ERIc gått ifrån att knappt använda linkedin till över 6500 kontakter!

Se på videon här nedanför där Eric berättar om hur han har lyckats med LinkedIn: