Daniels LinkedIn transformation - LinkedKurs

Från ett rörigt LinkedIn till ett självsäkert lugn.

Se på videon här nedanför där Daniel berättar om hur han har lyckats med LinkedIn: